Mbështetje për organizatat mjedisore të shoqërisë civile në Shqipëri.

 • Prezantohet për herë të parë programi SENIOR II

  Në datën 22 shtator 2016, në Shkodër në kuadër të aktiviteteve të mbajtura për ditën Evropiane të Lëvizshmërisë, u mbajt dhe aktiviteti hapës për fillimin e programit “Mbështetje për Organizatat Mjedisore të Shoqërisë Civile në Shqipëri – SENiOR-II”, i cili financohet nga Qeveria Suedeze dhe zbatohet nga Qendra Rajonale e Mjedisit, (REC) Shqipëri. Aktiviteti hapës i këtij programi u konceptua ndryshe dhe u zhvillua në një mjedis të hapur dhe jashtë Tirane.

  Lexo artikullin

 • Laguna e Nartës – Habitat natyror me vlera të mëdha

  Qendra e Informacionit Aarhus Vlorë, organizoi sot, një takim me student të Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Dega Biologji. Diskutimet u përqëndruan rreth historikut të Konventës “Ramsar”, si dhe zonave Ramsar në Shqipëri e historikun e Ligatinave në vendin tonë. Ky takim dhe vizita e parashikuar në datën 2 shkurt në lagunën e Nartës janë në kuadër të programit “Mbështetje për Organizatat Mjedisore të Shoqërisë Civile në Shqipëri – SENiOR-II”, mbështetur nga Qeveria Suedeze

  Lexo artikullin

 • Vazhdon turi çiklistik i Ambasadorit Johan Ndisi nëpër Shqipëri

  Turi çiklistik i Ambasadorit Johan Ndisi nëpër Shqipëri vazhdon. Ambasadori suedez në Shqipëri në kuadër të vizitave në terren për t'u njohur me problematikën vendore, ka takuar përfaqësues të pushtetit vendor, institucioneve akademike, shoqërisë civile dhe komunitetit, në vizitën e radhës në Fier dhe Gjirokastër.

  Lexo artikullin

Forcim për ndikim

Forcim për ndikim

OShC Mjedisore janë të qëndrueshme nga ana organizative dhe hartojnë dhe zbatojnë strategjikisht programet e projektet e tyre.

Rrjetëzim për ndryshim

Rrjetëzim për ndryshim

OShC Mjedisore janë më të specializuara, organizohen në rrjete bazuar mbi tematikat dhe të adresojnë nevojat mjedisore dhe ndikojnë politikat mjedisore.

Edukim për qëndrueshmëri

Edukim për qëndrueshmëri

Komunitetet vendore kanë rritur njohuritë dhe nivelin e ndërgjegjësimit dhe marrin pjesë në mënyrë aktive në lëvizjen mjedisore.

PrintEmail