Mbështetje për organizatat mjedisore të shoqërisë civile në Shqipëri.

 • Festohet

  Ditën e djeshme, më 3 gusht në kuadër të projektit "Promovimi dhe adresimi i përdorimit të qëndrueshëm të burimeve dhe vlerave natyrore në ZM", pjesë e programit SENiOR-II, i cili zbatohet nga Qendra Rajonale e Mjedisit REC Shqipëri me mbështetjen financiare të Embassy of Sweden in Tirana, shoqata " Mbrojtja e Mjedisit dhe Zhvillimi i Turizmit" ka organizuar aktivitete të ndryshme sportive dhe kulturore për "Ditën e Gjalicës" në Vojvodë, pjesë e Parkut Natyror Korab-Koritnik, në të cilat morën pjesë punonjës të AdZM Kukes, Forumi Rinor për Zhvillim (QPR), komuniteti i zonës, etj.

  Lexo artikullin

 • Themelohet Klubi “Taraboshi

  Qytetarë Shkodranë, kryesisht të rinj e të reja, dashamirës së ecjes në mal dhe të apasionuar pas natyrës u mbodhën në fermën ekosociale në fshatin Oblikë në Shkodër, më datë 22 korrik 2017. Takimi kishte për qëllim themelimin e klubit shumësportesh Taraboshi Shkodër.

  Lexo artikullin

 • Gazetarët e jugut në një tryezë mjedisore

  AJMMI- Agjencia Joniane e Mjedisit, Medias dhe Informacionit me qëndër në Sarandë, pjesë e Rrjetit të organizatës mjedisore ECIM,  zhvilloi këtë fund javë një Tryezë Mjedisore me gazetarë të rajonit Jugor të Shqipërisë me fokus, ” Informim- ndërgjegjësim mbi politikat e zhvillimit të qëndrueshëm  të Mjedisit “.

  Lexo artikullin

 • Komunikimi - Arti i sigurtë i pyetësorëve cilësorë

  Më datë 20-21 Korrik 2017- organizata “Për Mirëqënie Sociale dhe Mjedisore” Berat, ka nisur një trajnim dy ditor në lidhje me teknikat që përdoren për realizimin e tërheqjes së opinioneve nga banorët e institucionet, në lidhje me eficiencën e energjisë.

  Lexo artikullin

Forcim për ndikim

Forcim për ndikim

OShC Mjedisore janë të qëndrueshme nga ana organizative dhe hartojnë dhe zbatojnë strategjikisht programet e projektet e tyre.

Rrjetëzim për ndryshim

Rrjetëzim për ndryshim

OShC Mjedisore janë më të specializuara, organizohen në rrjete bazuar mbi tematikat dhe të adresojnë nevojat mjedisore dhe ndikojnë politikat mjedisore.

Edukim për qëndrueshmëri

Edukim për qëndrueshmëri

Komunitetet vendore kanë rritur njohuritë dhe nivelin e ndërgjegjësimit dhe marrin pjesë në mënyrë aktive në lëvizjen mjedisore.

Print Email