Mbështetje për organizatat mjedisore të shoqërisë civile në Shqipëri.

 • Protestë në landfillin e Durrësit. Banorët: Kështu nuk jetohet më

  Në Ditën e Mjedisit aktivitetet u përqëndruan në protestën qytetare dhe ndërgjegjësimin e autoriteteve vendore dhe qendrore, si dhe të komunitetit mbi nivelin e lartë të ndotjes nga mostrajtimi i mbetjeve urbane. Në landfillin e Porto Romanos, banorë dhe të rinj të Partisë Agrare Ambientaliste reaguan ndaj gjendjes së mbetjeve urbane.

  Lexo artikullin

 • Një foto “flet”, por a sjell ndryshim?!

  Kur flet për mjedisin, gjithnjë e me tepër kupton se kjo fushë po merr vëmendjen e munguar në nivele drejtuese, por edhe më tej. Komuniteti i gjerë njeh dhe sheh situatën e mbetjeve urbane; kur ka përmirësim, apo kur ajo kërkon edhe më tej ndërhyrje.

  Lexo artikullin

 • Deklaratë e Kombeve të Bashkuara për Mjedisin dhe raportuesit mbi të drejtat e njeriut dhe mjedisin

  Dita Botërore e Mjedisit - 5 Qershor 2018

  "Është koha që ne të gjithë të njohim të drejtat e njeriut për një mjedis të shëndetshëm"

  Lexo artikullin

 • Ngritja e Komuniteteve Energjitike të Qëndrueshme të Biogazit përmes Inovacionit Social

  Nxitja për krijimin e Komuniteteve Energjitike të qëndrueshme të Biogazit përmes Inovacionit Social është nisma me fundit e ndërmarrë nga Qendra Shqiptare për Qeverisje Mjedisore (ACEG) në Bashkinë Devoll. Kjo nisëm u prezantua nga stafi i projektit ISABEL dhe Qendra ACEG në datë 25 maj 2018 pranë ambienteve të Bashkisë Devoll me pjesëmarrjen e autoriteteve lokale , shoqërisë civile dhe komunitetit.

  Lexo artikullin

Forcim për ndikim

Forcim për ndikim

OShC Mjedisore janë të qëndrueshme nga ana organizative dhe hartojnë dhe zbatojnë strategjikisht programet e projektet e tyre.

Rrjetëzim për ndryshim

Rrjetëzim për ndryshim

OShC Mjedisore janë më të specializuara, organizohen në rrjete bazuar mbi tematikat dhe të adresojnë nevojat mjedisore dhe ndikojnë politikat mjedisore.

Edukim për qëndrueshmëri

Edukim për qëndrueshmëri

Komunitetet vendore kanë rritur njohuritë dhe nivelin e ndërgjegjësimit dhe marrin pjesë në mënyrë aktive në lëvizjen mjedisore.

Print Email