Mbështetje për organizatat mjedisore të shoqërisë civile në Shqipëri.

 • Varfëria energjitike në Berat

  Pas një pune nëntë mujore, në kuadër të projektit “Së bashku-Një sy për mjedisin”, pjesë e programit SENiOR-II, zbatuar nga Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri, financuar nga Qeveria Suedeze, organizata “Për Mirëqënie Sociale dhe Mjedisore”Berat, solli gjetjet e saj të përcjella nga publiku.

  Lexo artikullin

 • Takimi i rrjetit

  Rrjeti kombëtar mjedisor ECIM, i përfaqësuar nga Ekolëvizja dhe Agjencia AJMMI; në kuadër të Projektit "Informim-komunikimi mbi politikat mjedisore per zhvillim te qendrueshem"; zhvilloi të premten (12.01.2016) një bashkëbisedim pune në Bashkinë e Sarandës, me grupin e stafit të kryebashkiakes Floriana Koka.

  Lexo artikullin

 • Qendra ACEG diskuton me kryetarët e fshatrave të Bashkisë Devoll për menaxhimin e mbetjeve urbane

  Në datat 9 - 10 janar 2018, Qendra Shqiptare për Qeverisje Mjedisore në bashkëpunim me Bashkinë Devoll organizoi katër takime me tematikë “Ndërgjegjësimi Mjedisor për menaxhimin e mbetjeve urbane”, me kryetarët e fshatrave të Njësisë Administrative Miras, Progër, Hoçisht dhe Qendër Bilisht. Në 9 janar, takimet u mbajtën në Njësinë Administrative Progër dhe Qendër Bilisht ndërsa ditën e dytë më 10 janar u përqendruan në Njësitë e Miras-it dhe Hoçishtit.

  Lexo artikullin

 • Shoqëria civile propozon rekomandime mjedisore, për Bashkinë e Vlorës

  Organizata SEEP , anëtare e rrjetit ECIM, si pjesë e programit SENiOR-II, zbatuar nga REC Shqipëri dhe financuar nga qeveria suedeze, në kuadrin e konsultimeve të Bashkisë Vlorë me shoqërinë civile, për hartimin e Projekt Buxhetit të Bashkisë për vitin 2018, propozon rekomandimet mjedisore si më poshtë.

  Lexo artikullin

Forcim për ndikim

Forcim për ndikim

OShC Mjedisore janë të qëndrueshme nga ana organizative dhe hartojnë dhe zbatojnë strategjikisht programet e projektet e tyre.

Rrjetëzim për ndryshim

Rrjetëzim për ndryshim

OShC Mjedisore janë më të specializuara, organizohen në rrjete bazuar mbi tematikat dhe të adresojnë nevojat mjedisore dhe ndikojnë politikat mjedisore.

Edukim për qëndrueshmëri

Edukim për qëndrueshmëri

Komunitetet vendore kanë rritur njohuritë dhe nivelin e ndërgjegjësimit dhe marrin pjesë në mënyrë aktive në lëvizjen mjedisore.

Print Email