Mbështetje për organizatat mjedisore të shoqërisë civile në Shqipëri.

Financat Vendore për Shërbimet Mjedisore në Shqipëri

Ky studim është përgatitur nga lnstituti i Kërkimeve Urbane, në konsultim të ngushtë me organizatat e shoqërisë civile: Tjetër Vizion, Qendra për Zhvillim Komunitar 'Sot për të Ardhmen', AULEDA- Agjencia e Zhvillimit Ekonomik Lokal Vlorë, Fondacioni Gjirokastra dhe Unë, Gruaja, pjesëtarë të Rrjetit për Shërbimet Mjedisore.

Studimi, i cili zhvillohet për herë të parë në nivel kombëtar mbas Reformës Administrative Territoriale, është pjesë e projektit "Financimi i Shërbimeve Mjedisore në Nivel Vendor pas Ndarjes Administrativo-Territoriale", në kuadër të programit SENiOR-II, të financuar nga qeveria suedeze nëpërmjet Qendrës Rajonale të Mjedisit (REC) Shqipëri.

Shkarkoni dokumentin.

Print Email