SENiOR-A CSO Networks

Written by SENiOR-A on .

N1: Nature Protection

Network leader

Institute for Nature Conservation in Albania (INCA) - Tirana


Partners

  • Clean and Green Prespë - Korça

  • Forumi Ndërkufitar i Liqenit të Shkodrës - Shkodra

  • Mbrojtja e Natyrës dhe Administrimi i Mjedisit, Adriatik - Vlora

  • Shoqata Miqësia Ulëz - Mat

  • Mbrojtja dhe Zhvillimi Social -Iliria - Tirana

  • Mbrojtja e Mjedisit Kukës - Kukes

  • Shoqata Jugore për Mjedisin - ÇAJUPI - Gjirokastër


N2: Watchdogging and advocacy

Network leader

Environmental center for Development Education and Networking (EDEN) - Tirana


Partners

 

N3: Environmental services

Network leader

Urban Research Institute URI - Tirana


Partners

 

N4: Public awarenes and information

Network leader

Ekolevizja Movement - Tirana


Partners