Ksamil: Rrjeti “ECIM”, bashkon ne nje Tryeze ndergjegjesuese aktoret kryesore vendimarres per t’u prere rrugen krimeve mjedisore ne ishujt e Ksamilit dhe demtimit te lagunes se Vrines.

Written by SENIOR-A on .

Rrjeti mjedisor “ECIM”, bashkoi se fundi ne nje Tryeze ndergjegjesuese ne e Ksamilit aktoret kryesore vendimarres lokale me focus : “Aksion ndergjegjesues ne mbrojtje te pasurive natyrore dhe turistike”te rajonit Ksamil-Butrint –Vrine, territor I Parkut Kombetar te Butrintit. Tryeza u inicuar nga Qendra “Grupimi Ekolevizja” dhe partneri lokal ne Sarande Agjencia AJMMI (Agjencia Joniane e Mjedisit, Medias dhe Informacionit) ,u mundesua me mbeshtetjen e Qendres Rajonale te Mjedisit (REC), ne kuader te Programit SENiOR-A. Ne kete veprimtari pervec disa organizatave te grupimti “ECIM”, te kryesuar nga Xhemal Mato, ishin te pranishem kryetari I komunes se Ksamilit Besnik Abedini dhe specialiste te zyres se urbanistikes dhe territorit , specialiste te mjedisit te Zyres se Administrimit dhe Koordinimit te Butrintit, te DSHPyjor te Sarandes, te rinj gjimnaziste dhe mesues nga shkolla e mesme e kesaj qyteze bregdetare, njerez te mediave kombetare e lokale, OJF locale, etj,.Ne Tryezen mjedisore pergatitur ne kuader te projektit “Ekosistemi I Komunikim Informimit mjedisor”mori pjese edhe zevendesprefekti I Sarandes, Ilir Hysi. Tryeza u karakterizua nga fryma e debatit dhe bashkepunimit. “Prej disa vitesh eshte lejuar qe ne nje zone te mbrojtur te Parkut te kryhet nje krim mjedisor nepermjet germimeve dhe tjetersimeve vrastare te mjedisit dhe peisazhit, -u shpreh drejtuesi i “AJMMI”-t, Shkelqim Hajno,bashkmoderator I aktivitetit. Xhemal Mato, drejtues i Qendres “Grupmi Ekolevizja” dhe njekohesisht i rrjetit “ECIM” theksoi se “Ne synojme te bashkepunojme me pushtetin lokal, jo vetem duke e nxitur por edhe duke zbatuar aktivitete konkrete per rehabilitimin e ishullit” Kryekomunari I Ksamilit Besnik Abedini ne trajtesen trajtesen falenderoi nismetaret e kesaj Tryeze duke shprehur gadishmerine per bashkepunime afatgjata me Ekolevizjen dhe Agjencine “AJMMI”nepemjet eksperteve ted he kapaciteteve dhe ekspertizes qe ky grupim mjedisor.Ne trajtesen “Komuna Ksamil perballe demtimit te mjedisit gjate 20 viteve te fundit" , titullari I komunes vuri ne dukje se ky institucion vendor “ ka denoncuar ne prokurori demtuesit e ishullit te Ksamilit dhe prêt ndeshkimin per kete krim mjedisor “Nder trajtesat e tjera ne Tryezen e Ksamiliut ishin edhe "Menaxhimi mjedisor i Parkut Kombetar te Butrintit, arritje, sfida e probleme” , nga specialisti i mjedisit ne Parkun Kombetar Everest Elmazaj ,etj,. Nga ana e tij zvprefekti i Sarandes,Ilir Hysi, duke e vleresuar ne menyre te vecante rendesine e nismen se organizatave mjedisore per bashkepunim dhe aksione konkrete per ruajtjen e mjedisit, premtoi nje rol me aktiv te nenprefektures qe ai drejton ne koordinimin e disa aktoreve si Parku i Butirntit, DSHPyjor, Komua e Ksamilit ,etj,.Rreth problematikes se rehabilitimiti te njerit prej ishujve te germuar te Ksamilit, u sollen rekomandime te specialistit te pyjeve ing.Kristo Kauri dhe eksperti i mjedisit, Ali Coka. Tryeza mjedisore e Ksamilit permes ideve, debateve dhe fjales se eksperteve, u perqendrua ne dy drejtime kryesore: Sensibilizimi I aktoreve dhe opinionit publik per parandalimin e demtimeve te metejshme ne brigjeve te Ksamilit dhe ishujve te tij si dhe ne pergatitje dhe gadishmerine e grupimit “ECIM” per nje nderhyrje rehabilituese te ishullit me te demtuar te Ksamilit dhe vemendjes se eksperteve per ta rikthyer atene nje atraksion mjedisor e turistik.” Nese Ksamilit do t’i hiqeshin ishujt, ai do te humbiste nje burim natyror per zhvillimin e rajonit nga turizmi. Njekohesisht do te humbisnim nga kenaqesia estetike, peizazhi qe keto ishuj ofrojne” – theksoi ne kete takim shumepalesh drejtuesi i Ekolevizjes, Xhemal Mato. Nje tjeter fokus i Tryezes mjedisore te mesiperme ishte edhe parandalimi i nje rreziku te mundshem qe i kanoset lagunes se fushes se Vrines nga tharja.Kjo lagune ka statusin e Konventes Nderkombetare Ramsar. Per kete do te pregatitet nje Leter Vemendje, drejtuar disa ministrive. Gjate nje konference per shtyp ne perfundim te Tryezes se Ksamilit, organizatoret e ketij eventi mjedisor, bene te ditur se brenda muajit dhjetor, bashkepunimi nderinstitucional Nenprefekture-Komune-Park Kombetar DSHPyjor me grupimiin mjedisor “ECIM”, do te formalizohet me nje Marreveshje Bashkepunimi disa vjecar,duke percaktohen hapat e planit te veprimit mjedisor dhe sensibilizimit te komuniteteve vendase. Tryeza mjedisore e Ksamilit u permbyll me viziten studimore te pjsemarresve pergjate bregdetit te Ksamilit dhe prane ishujve me te njejtin emer. Ne nentor te 2005 Keshilli i Ministrave vendosi zgjerimin e Parkut Kombetar te Butrintit me nje siperfaqe prej 86 km².duke perfshire ne drejtimin perendimor edhe kater ishujt e Ksamilit.