Takim sensibilizues ne shkollat e Sarandes per demet nga pakujdesia ne perdorimin e detergjenteve dhe kimikateve

Written by SENIOR-A on .

Agjencia AJMMI (Agjencia Joniane e Mjedisit, Medias dhe Informaiconit )me qender ne Sarande,pjese e Rrjetit “ECIM” (“Ekosistemi I Komunimim Informimit mjedisor”) te grupimit Ekolevizja, ne kuader te fushatave ndergjegjesuese , po organizon nje seri Takimesh sensibilizues dhe konkurse ne shkollat 9-vjeçare te rajonit te Sarandes. Ne takimin me nxenes te klasave te 9-ta ne shkollen “9 Tetori” me focus demet e shkaktuara nga pakujdesia ne perdorimin e detergjenteve dhe kimikateve ne konsumin e perditshem familjar e vetjak , mesuesi biolog Miltiadh Anagnosti, veprimtar I Agjencise AJMMI- zhvilloi nje bisede interaktive me nxenes te klasave te 9-ta . Takimi u fokusua ne kujdesin per shmagie te perdorimit te disa detergjenteve dhe artikujve kozmetike pa nje njohje paraprake te cilesive te tyre,ne ndikimin ne organizmin e njeriut te shume prej artikujve kozmetike, `ne shmangien e perdorimtit te teperuar dhe te pakonsultuar te shume produkteve farmaceutike,ne njohjen e rreziqeve te kimikateve shtepiake ne shendetin e njeriut, etj,. Ne fund te bisedes nderaktive sensibilizuese drejtori I kesaj shkolle Guri Tartari dhe mesues te profiltit e biliogjise e kimise shprehen gadishmerine per bashkepunime te metejshme te shkolles me Agjencine AJMMI. Ne kete kuader, drejtori Tartari shprehu deshiren qe ne mjediset e shkolles 9 vjecare “9 Tetori” te Sarandes , te ngrihet edhe nje kend mjedisor I Agjencise AJMMI dhe Grupimit mjedisor Ekelovizja me synim vijimin e bashkepunimeve dhe nxitjen e vullnetarizmin mjedisor te nxenesve ne qytetin turistik te Sarandes.