Librazhd anullohen 11 HEC-e

Written by SENIOR-A on .

Pas ngritjes së problemeve nga Shoqata Egnatia dhe Rrjeti “ECIM”,Librazhdit I heq qeveria 11 koncesiosne HECE-sh. Ndërkohe po shikohen dhe 33 koncesione te jtera. Për herë të parë “Egnatia”,arrin të bëhet factor dhe mbledhi 118 firma kundra koncesioneve dhe realizuar disa takime. Deouteti I Kuvendit të Shqiperisë deklaron se do rishikohen te gjitha koncesionet një për një. Falë projektit të REC Albania,Programit SENIOR-A mundësuar nga granti I qeverisë Suedezë,Rrjeti :ECIM” ,në bashkëpunim më komunitetin,Institucionet shterëroe,pushtetin vendor dhe local,ka bërë të mundur anullimin e 11 HECE-ve në Librazhd,kryesisht në Parkun Kombëtar,dejklarartë që vjen nga Deputeti I Kuvendit të Shqipërisë Taulant Balla,në ditën e dhënies së Mirënjohjes Mjedisore për kontributin më mjedis,kryesisht për mbrojtken e Parkut Kombëtar Shebenik-Jabllanicë. Midis të tjerave në një takim me komunitetin dhe përfaqësues të Shoqatës Egnatia thë se,po vazhdon procesi I verifikimit të të gjitha dokumenatcioneve të koncesioneve nga ana e qeverisë Shqiptare,jemi në procesh dhe për anullimin e rreth 33 koncesioneve të tjera ku në shqipëri kanë mbirë më leje e pa leje. Historiku: Gjithcka ka nisur falë zbatimit të projektit të Rrjetit “ECIM” ku bëjnë pjesë: EKOLËVIZJA si drejtuese e rrjetit me Partnerët;AJMMI Sarandë;Egnatia,-Librazhd;Ekomjedisi Durrës;Milieukontakt dhe Together for Life,organizuan një fushatë ndëgjegjësuese në komunitet dhe ushtruan presojn në instituciontte shtetrërore,kjo falë dhe takimeve në Prefekturëne e Elbasnait,Nëprefekturën e Librazhdit, takimet me pushtetin vendor,OJF,të Rrethit të Librazhdit,takimet me gazetarët dhe vizitave në parkun Kombetar Shebenik Jabllnaicë,për të rishikuar dhe ndalur shkatërrimin e Mjedisit dhe të Parkut Kombëtarmsi I vetmi park në Shiqprëi,një park ndërkufitar midis Shqipërisë dhe Maqedonisë. Kronologjia e takimeve: Takimet Në Zyrën e Prefektit të Qarkut të Elbasanit Arbën Kamami,takim I rrejtit Ekolevizja,ku merrnin pjesë : EKOLËVIZJA ,AJMMI Sarandë;Egnatia,-Librazhd;Ekomjedisi Durrës;Milieukontakt dhe Together for Life,gazetare të mediave qendrore dhe locale,gazetarë të ndryshëm. Ku Prefektit ju parashtruan kërkesat për mbrojtjen e Parkut Kombëtar,I cili premtoi ndihmesën e tij. Takimi me Prefektin e Elbasanit Arben Kamami, ishte vetë ekologjisti dhe drejtuesi I rrjetit Xhemal Mato- ku I kërkoj Prefektit rishikimin e ndërtimit të tyre,rishikimin e koncesioneve dhe zbatimin e ligjshmerisë dhe të lejeve mjedisore dhe bashkëpunimin me komunitetin si dhe takimin e radhes me drejtues te pushtetit vendor ne Librazhd ne Komunat qe perfshihen ne Parkun Kombetar. Takime nga Shoqata Egnatia sëbashku me banorët e Zonës së Parkut Kombëtar,në zyrën e Nëprefektit të Librazhdi Mehmet Bicaku një përfaqësi prej pesë vetësh dorzuan një tjetër peticion kundër firmnave që ndërtojnë HEC-et në këtë komunë, Ku vetëm në pjesën e komunës Qendër që I përket Parkut Kombëtar Shebenik-Jabllbanicë do të ndërtohen një numër I madh prej tyre,mbi 47 copë.Nëzyrën e Nënprefektit u dorëzua një peticion I banorëve më 118 firma të mbledhura,ndërkohë po një kërkesë u është dërguar instancave shtëtore si Kryeministrit të Republikës së Shqipërisë Zotit Edi Rama,. Në këtë takim dhe peticion u dërguan shkresa: Avokatit të Popullit,Ministrisë së Mjedisit,Ministrisë së Energjetikës dhe Industrisë,Deputetit Taulant Balla,Prefektit ë Qarkut të Elbasanit e me radhë në kërkesa shkruahej: neve banorëte fshatit Togë jemi të shqetësuar për lumin Rrapun I cili kalon në fshatin tonë,kun ë këtë fshat është miratuar një hidrocentral për prodhim energjie,dhe sipas informacioneve komapnia që zbaton projektin do të amrri ujin e lumit me tubë dhe tunel nga vendi I quajtur Ura e Funarësit deri tek Ura eTrenit Librazhd,rreth 6 km dhe ky tub do të futet nën shtratine lumit.Në të shkruhej: Ne si komunitet nuk jemi dakord dhe kndështrojmë me forcë këtë projekt sepse na prek këto interesa: 1-Zhduk përgjithmonë nocionin lumë që neve jemi lidhur bres pas brezi. 2-Zhduk peshqit dhe llojet e tjera që jetojnë në këtë lumë. 3-Than ajrin gjatë verës. 4-Prsih shtartin e lumit dhe dëmton tokat tona përreth dhe rrezikon shtëpitë e banimit. 5-Humb mundësinë e zhvillimit të plazhit gjatë verës që neve e përdorim si familje. 6-Prish sistemin evaditjes së tokave. 7-Prish ekuilibrat ekologjik të të zonës. Midis të tjerash banorët thonë se nga specialsitët dhe mediat kemi ndëgjuar që shekulli 21 është lufta për mbrojtjen e Ujit,ne e kemi këtë mundësi dhe pse ta groposim këtë resurs që na ka falur natyra,ku dihen dhe pasojat që sjell në medis dhe në shëndetitn e njerëzve. Ju lutemi merrni masa për të ndaluar këtë masakës mjedisore që po I bëhet mjedisit tonë,ndryshe neve do të vetëmbrojmë natyrën tonë të përbashkët aty ku ne e kemi të lidhur cdo gjë me këtë lumë.. Në takim ndodheshin dhe përfaqësues të shoqërisë Civlie,ishte përfqësuesi I Shoqatës “Egnatia”,që prej muajësh sëbashku më rrjetin “ecim’kanë ngritur problemin e 47 HEC-ve që po ndërtohen në zonën e Parkut Kombëtar dhe 87 në të gjithë rrethiku një pjesë janë dhe në zonat e mbrojtura. Takime të ndryshme në Bashkinë e Librazhdit me Kryetarin e Bashkisë Shefki Cota,mëe specialist të mjedisit,pyjeve,hidroenergjetikës,srecialistë të Parqeve Kombetare, specialsitë të pyjve të Komuna dhe përfqaësues të pushtetit local,këshilltarë,nxënës ,student etj. Ku edhe këtu u dol me thirrjen p[ër ndalimine koncesioneve dhe dëmit që sillet në mjedis. Vizitë studimore në Parkun Kombëtar Shebenik-Jabllanicë nga rrjeti Ecin.ku morën pjesë specialsitë të ndryshëm mjedisi,pyjesh,nxënës student,etj. Takime informimi me publikun,prezantimi në media reportazhet për parkun Kombetar. Mbledhja dhe takimi I Shoqatës “EGNATIA”me OJF të rrethit të Librazhdit, firmosja e një peticionë drejtuar Qeverisë për rishikim e koncesioneve,ndalimin e masakrës mjedisore,zhdukejn e florës dhe faunës etj. Peticioni ju drejtua Kryeministrit te Republikës së Shqipërisë, Avokatit të Popullit,Ministrisë së Mjedisit,Ministrisë së industrisë dhe energjetikës, Medias,Pushtetit local dhe mjaft orgnaizmave kombëtare dhe ndërkomebatre. Nga rrejti “ECIM”Janë organizuar disa takime me pushtetin local, është vizituar parku kombetar deri në vend.takimet e realizuan falë project it që është bërë e mundur nga një grant I REC Albania dhe qeveria Suedeze . Bashkëpunime të mira janë patur dhe me disa kryetarë fshatrash sidomos me Kryetari I fshatit Togëz Jonuz Cota thotë se: neve nuk jemi pyetur si komunitet për këta Hidrocentrale dhe nuk na është marrë firma,vetëm kur një ditë na mbinë gjithë këto makineri të rënda Nuk kuptoj se si merren vendime pa pyetur komunitetitn,kush jana ata që marrin vendime pa pyetur për askënd,situate është alarmante. Ndërsa Nricim Dosku thotë se neve do mbrojmë me cdo gjë mundin dhe djerësn tokën tonë dhe mjedisin sepse këtu jemi rritur,ndërsa Ferit Cota thotë se Nuk do të lejojmë akënd sepse do të na mallokjnë brezat që do vijnë vit pas viti për këtë që po bëhet dhe neve do të sakrifikohemi. Ndërkohë që drejtuesit e subjektit të HEC—it thanë se nuk do te prishen ekulibrat mjeisore dhe projekti është hartuar brenda parametrit dhe se banorët nuk do të preken nga ndërtimi I tij. Me shumë bindje dhe fakte rrjeti “ECIM”,po realizon për herë të parë në vend një ndërgjegjësim të komunitetit dhe mbështetjen e tij,për mbrojtjen e mjedisit,ku po bëhet që qeveritë të ndëgjojnë zërin e shoqarisë civile dhe të komunitetit në përgjithësi. Madje dhe në të ardhem po vazhdojmë për të ecur më tej deri në ngritjen e përgjithshme të protesave më të mëdha për të mbrojtur të gjitha zonat e bukura të Parkut Kombtar e më gjerë dhe vazhdimiësinë e të bërit factor të shoqaërisë civil. Kjo u pa dhe nga takimi që u bë në fund të viti me drejtues të ndryshëm,gazetarë,pushtet local dhe banorë të komunitetit,ku gjatë ndarjes së “Mirenjohjeve”nga ana e Shoqatës “Egnatia”të disa prej kontribuesëve në mbrojtjen e mjedisit,ishte vetë deputeti I Kuvendit të Shqiprisë Zoti Balla,që tha se qeveria : anulloi 11 koncesione,do të rishikojë të tjerat dhe se mjedisi do të jetë parësori. Po kështu edhe kryebashkiaku I Librazhdit Shefki Cota tha se duhet të jemi të ashper ndaj cdo vendimi që merret në kundërshtim me interesat e qytetarëve,me shkatërrimin e mjedisit.