Vendosja e tabelave ne Vlore

Written by SENIOR-A on .

IMG 5363

Nё 4 Nёntor 2013 Auleda, nё kuadёr tё programit SENiOR-A, finalizoi aktivitetin e monitorimit tё ujit tё detit pёrgjatё bregdetit tё Vlorёs nё dhjetё stacione, me vendosjen e tabelave sinjalizuese. Çdo tabelё informon qytetaret mbi cilёsine e ujit respektivisht nё dhjetё zonat e monitoruara dhe tё cilёsuara me kategoritё: shumё mirё, mirё, keq dhe shumё keq. Gjithashtu tabelat shoqёrohen nga njё mesazh pёr qytetarёt mbi pasojat negative tё ujit tё ndotur nё shёndet, nё mёnyrё qё tё parandalohen rastet e epidemive dhe tё dermatiteve, dukuri kёto tё shfaqura sё fundmi nё disa pika.