Perfundon faza e pare e rehabilitimit te gjelber te ishullit te demtuar te Ksamilit Ksamil, 21 mars 2014

Written by SENIOR-A on .

ajmmi

Agjencia AJMMI (Agjencia Joniane e Mjedisit, Medias dhe Informacionit), pjesë e Rrjetit mjedisor “ECIM”, perfundoi fazen e pare te rehabilitimit te gjelber te ishullit te demtuar ne Ksamil. Burime te AJMMI-t bene te ditur sot ne Ksamil, gjate nje konference per shtyp se “Rehabilitimi I pjeses se demtuar me lende plasese disa vite me pare në nje siperfaqe prej rreth 500 m/kator, po mundesohet nga REC Shqiperi ne kuader te programit SENiOR-A. Eksperti I AJMMI-t,ing.Kristo Kauri, I cili hartoi dhe po ndjek me nje grup pune projektin e rehabilitimit te Ishullit te demtuar , vuri ne dukje se “Faza a pare e rehabilitimit, perfshiu veshjen e te gjithe skarpates me mbi 400 m/katror tel kuadrat per ta lidhur formacionin e tokes qe po agravohet nga dita ne dite dhe per te mbjelle nje sasi bimesh karakteristike te makieve te vete flores se ishullit si: dafina, gjeshtra, rushkull, etj,.”.Sipas Kaurit , faza e pare e rehabilitimit perfshiu emergjencen ,por ne nje faze te dyte gjate vjeshtes, do te rikthehemi ne Ishull per te vazhduar me mbjelljen e pemeve dhe shkurreve kacavjerrese”.Sipas AJMMI-t,nisma e mesiperme eshte mirepritur nga komuniteti I Ksamilit, komuna e qytezes me te njejtin emer si dhe nje grup te rinjsh vullnetare mjedisore te shkolles se mesme me sloganin: “Une I dua Ishujt” Memorandum bashkepunimi inicuar nga Rrjeti “ECIM” per mjedisin dhe trashegimine kulturore Ksamil, 21 mars 2014. Agjencia AJMMI,pjesë e Rrjetit mjedisor “ECIM”, mbeshtetur nga REC ne kuader te programit SENiOR-A, organanizoi se fundi ne Ksamil nje Tryeze mjedisore me fokus sensibilizimin e komunitetit dhe vendimarresve lokale per parandalimin e demtimeve te metejshme te bregdetit ne hapësiren Butrint-Ksamil-Sarande. Ne ketë veprimtari pervec gjimnazisteve , mesuesve dhe punonjesve te komunes, kane mare pjese edhe drejtues dhe zyrtare te disa njesive te qeverisjes vendore dhe disa institucioneve e zyrave rajonale si kryetari I Bashkise Sarande, Stefan Cipa, kryetari I komunes se Alikos, Kristo Kaishi,drejtorja e zyres arsimore Katina Gogo, drejtuesi I zyres se rajonale t monumenteve te kultures Vladimir Demaj, perfaqesues te DSHPyjor ,Zyres se Parkut arkeologjik te Butrintit, etj,. Nenprefekti I Sarandes Ilir Hysi para frmosjes se ketij dokumenti vleresoi nismen e AJMMI-t si pjesë e shoqerise civile ne rjaonin e Sarandes dhe te gjithe aktoren neshkrues per mirekuptimin dhe koordinimin e bashkepunimit per nje periudhe tre vjeçare .Duke iu referuar nenit 2 te Memorandumit mbi format e Bashkepunimit, Nenprefekti Hysi permendi Ngritja e nje structure nderistitucionale si Komiteti Menaxhues i zones se mbrojtur te Parkut Kombetar te Butrintit i cili koordinohet nga autoriteti I nenprefektit Sarandë.Vleresimi periodic i situatave mjedisore; Nxitja e frymes sensibilizuese ne masen e nxënësve të shkollave dhe komunitetin e banoreve per njohjen dhe ruajtjen e vlerave mjedisore e te trashegimise kulturore te ketij rajoni. Nxitja dhe mbështetja e nismave te asistuara nga ekspertet e fushes, te ndërmarra nga aktore te shoqerise civile, subjekte , biznese , etnitete, etj, per rehabilitimin e pjesëve të dëmtuara mjedisore në hapësirën e Parkut Kombetar Butrint-Sarande, eshte pejse e frymes se ketij Memorandumi. Nderkohe, angazhimi i strukturave te njesive te qeverisjes vendore (Komuna Ksamil, Bashkia Sarande dhe Komunat Xarre dhe Aliko ) per hartimin e planveprimit per iventarizimin, njohjen dhe ruajtjen e aseteve mjedisore si dhe te vlerave te trashegimise kulturore qe shtrihen ne territorin e menaxhuar prej tyre,mbeten nje prioritet per palet qe firmosen sot ne Ksamil Memorandumin e bashkepunimit. Siaps drejtoreshes se zyres arsimroe Katina Gogo, “Shkollat e ketij rrethi mes bashkepunimeve me ekspertet e medisit dhe pyjeve kane tani hapesira per njohjen e resurseve mjedisore kombetare te larmishme te rajonit jugperendimor te vendit.” Protagonistet e ketij dokumenti, bene vleresime rreth nevojes dhe dobise publike te bashkepunimit per parandalimin e metejshem te demtimeve mjedispore ne bregdetin Butrint-Ksamil-Sarande . Ne perfundim te ketij eventi, ne mjediset e shkolles se mesme te Ksamilit u promovua grupi I 22 nxenesve ,vullnetare te rinj mjedisore te cileve iu dhuruan bluza me logot “E REC /SENiOR-A dhe “ECIM”/.AJMMI si dhe sloganin :Une I dua Ishujt Ksamil”. Akltiviteit I mesiperm u permbyll me nje vizite ne ishulin e Ksamilit ku po zbatohet projekti I mbeshtetuir nga REC per rehabilimin e gjelber te pjeses se shkaterruar pak kohe me pare.///