"T'i japim energji, energjive te rinovueshme"

Written by SENIOR-A on .

seminari eko levizja
Sot ne daten 17 mars, ne mjediset e Hotel Tirana International, u zhvillua konferenca "T'i japim energji, energjive te rinovueshme". Ky takim u organizua nga shoqata Ekolevizja dhe rrjeti ECIM dhe u mbeshtet nga programi SENiOR-A zbatuar nga REC Shqiperi dhe mbeshtetur financiarisht nga Qeveria Suedeze. Takimi u konceptua si nje takim ballafaques mes shoqerise civile, qeverisjes qendrore dhe biznesit te perfshire ne biznesin fotovoltaik. Ne takim moren pjese Z. Gjergj Simaku drejtor i Energjive te Rinovueshme dhe Eficences Energjetike, z. Ervin Shehaj drejtor i Burimeve te Rinovueshme ne AKBN dhe nga kompania A.E.E. dhe perfaqesues nga institucione nderkombetare, shoqeria civile dhe media. Nga diskutimet doli se ligji per Energjite e Rinovueshme ka nevoje per nje rishikim ne menyre qe te jete me ne perputhje me EU acquis communitaire ne fushen e eficences energjetike. Per me teper pjesa e energjive diellore dhe e biogazit ka nevoje per me shume promovim dhe perpjekje