Ngjarje të pritëshme

No events found

Paketat e punës

Shkruar nga SENiOR-A on .

Programi është i ndërtuar në 7 paketa pune, si mëposhtë:

(përdorni menunë majtas për të konsultuar si paketa mund t'ju përfshijë apo ndihmojë ju)

PP1: Gjithëpërfshirës!

PP2: Forcimi institucional i Shoqërisë Civile

PP3: Ekspertizë dhe Specializim në Menaxhimin Mjedisor

PP4: Shkëmbimi i Përvojës dhe Promovimi i Organizatave të Shoqërisë Civile

PP5: Grante operacionale dhe programesh për OShC mjedisore

PP6: Grante për Rrjetet e OShC mjedisore

PP7: Publikime, Promovime dhe Sinergji