Ngjarje të pritëshme

No events found
Paralajmërim
  • This parser only supports VCARD and VCALENDAR files

Fushate Ndergjegjesimi me nxenesit e shkollave te mesme dhe 9-vjecare ne rajonin e Dibres.

Shkruar nga SENIOR-A on .

3

Qellimi kryesor i ketij aktivitetit ishte te risim njohurit e nxenesve te shkollave 9 vjecare dhe te mesme rreth bimeve mjekesore, llojeshmerise te tyre kohes se mbledhjes, kultivimit si dhe bimet me te rezikuara sipasoje e vjeljes dhe grrumbullimit pa kritere. Faza përgatitore: Faza pregaditore konsistonte ne disa hapa dhe procesese kryesore qe kryesisht kane te bejne me: - Hartiminin e manualit te Bimeve Mjeksore, - Punimin e metodologjise se trasferimit te njohurive nga specialistet, - Organizimi i takimeve, A. Hartimi i manualin e bimeve mjekesore kryesore qe riten ne zonen e Dibres, nga grupi i specialisteve te stafit te projektit i perbere nga z.Rexhep Ndreu ,Arjol Lila dhe perfaqesuesi i, Herbal Friends, Neritan Alku. Manuali pasqyron llojet kryesore te bimeve mjekesore,familjen e tyre kohen dhe zonen ku ato riten,si dhe efektin dhe perdorimin mjekesore te tyre.gjithashtu manuali i jepte dhe 32 llojet e bimeve qe rezikohen dhe jane ne listen e kuqe qe kerkojne mbrojtje, manuali ngre shqetesimin per kto lloje bimesh si dhe sugjeron shtimin e masave per mbrojtjen dhe kujdesin ndaj tyre per te sensibilizuar te rinjte qe te mos i demtojne dhe vjelin keto bime pa kritere.hartuesit e manualit sugjerojne dhe japin njohuri se si mundet ti kultivojne kto bime, drafti i pare i ketij manuali u diskutua dhe me specialiste te tjere te federates rajonale Diber dhe pasi mori opinionet dhe sugjerimet e tyre ky drafte manual u publikua ne xxx kopje. B. Organizimi i takimeve senzibilizuese ne shkolla.pas publikimit te broshurave u organizua puna per trasferimin e njohurive dhe informazionit ne shkollat 9 vjecare dhe te mesme kryesore zones se Dibres shkollat te cilat u perzgjodhen ishin,shkolla e mesme Bulqize,shkolla 9 vjecare Fushe Bulqize ,shkolla emesme Zerqan ,shkolla e mesme Shupenze,shkolla 9 vjecare Ostren,shkolla 9 vjecare Greve ,shkolla 9 vjecare Sohodoll ,shkolla e mesme Kastriote ,shkolla e mesme Sllove. C. Grupi i specialisteve te perfshire ne keto sesione ndergjegjesuse perbehej nga presidenti i federates se pyjeve komunal e z.Zenel Shehi,zv.kryetari i federates z.Shkelqim Hasa si dhe eksperti per bimet mjeksore z.Neritan Alku .per mbarvajtjen sa me te mire te punes grupi i specialisteve e organizoje punen ne dy grupe njeri grup me zotin Shkelqim Hasa u perfshi ne sesionet ndergjegjesuese ne Rrethin e Bulqizes ,dhe tjetri me z.Zenel Shehu ne rrethin e Dibres dhe kordinimi u krye nga perfaqesuesi i Herbal Friends i cili u kujdes per bashkeveprimin e punes me drejtorat e shkollave mesuesit e biologjise,orarin e takimeve si dhe mjetet e nevojshme per ecurin sa me efektive te aktivitetit . Aktiviteti (17/02/2014) Pjesmares ne takimet informuese ishin kryesishte klasat e perzgjedhura nga mesuesi i biologjise por qe ne shume aktivitete sesioni informues u krye si ore mesimi e hapur ku moren pjese dhe klasa te tjera paralele perfaqesues te niveleve te klasave te tjera si dhe nxenesit e rrethit shkencore te biologjise ne nivel shkolle keshtu qe ne cdo takim kishim me shume se 40 nxenes pra gjithsej fushat sensibilizuese u shtri ne 9 shkolla dhe ku moren pjese 360 nxenes . Takimet u happen nga Z. Zenel Shehi dhe Z. Shkelqim Hasa qe jane drejtuesit e Federates Rajonale te Pyjeve dhe Kullotave komunale ne Diber. Ata uruan te pranishmit per pjesemarrjen, falenderuan mesuesit dhe drejtuesit e shkollave qe lehtesuan dhe bene te mundur organizimin e aktivitetit ne shkolla. Pastaj ata bene prezantimin e projektit, objektivat, rezultatet e pritshme, dhe prezantuan dhe programin SENIOR I cili nepermjet REC po bent e mundur realizimin e ketij projekti. Eksperti Neritan Alku, I “Herbal Friends” prezantoi manualin me bimet kryesore mjeksore qe rriten ne rajonin e Dibres.metodologjia e ndjekur ishte en formen e trasmetimit te njohurive dhe bashkebisedimit me nxenesit te cilet ishin shume kurrioz dhe bene shume pyetje. Manuali qe u prezantua permbante llojin e bimeve mjeksore kryesore ne rajonin e Dibres, vendin ku rriten ato, te shoqeruara me foton perkatese, emrin latinisht dhe emrin ne gjuhen popullore, kohen dhe menyren e vjeljes, si dhe mundesine e kultivimit. Gjithashtu nje theks shume I madh u vendos ne bimet mjeksore te rrezikuara te cilat nuk eshte mire qe te mblidhen. Pjesemarresit u njohen me 32 llojet me te rrezikuara te Bimeve mjeksore. Pas cdo takimi sensibilizues grupi i specialisteve ulej dhe diskutonte me drejtuesit e shkollave dhe mesuesit te cileve u merej opinionet sugjerimet dhe idete per permisimin dhe ecurine sa me cilesore te ketij aktiviteti gjithashtu materialet e publikuara jo vetem u shperndane per pjesmaresit ne fushaten sensibilisuse po u ben dhe pjese e bibliotekes se lendes se biologjise. Konkluzionet dhe mesimet e nxjera; Koha e organizimit te ketij aktivitetit perkonte me fazen koherente te pergaditjes se sezonit te celjes dhe grrumbullimit te bimeve mjekesore gjithashtu kjo kohe ishte dhe shume e pershtashme dhe me ciklin e programit te mesim dhenjes ne shkolla Ineteresi nga nxenesit ishte shume i larte jo vetem ne pjesemarje por dhe me angazhimin e tyre ne diskutime pyetje dhe entuziasmin qe shprehen per tu angazhuar me shume ne procesin e mbrojtjes dhe njohjen e bimeve mjekesore. Angazhim dhe deshire u shprehe dhe nga kolektivi i mesuesve dhe drejtuesve te shkolles te cilet theksuan qe ne shkollat tona kemi shume nevoje per aktivitete sensibilisuse per t njohur jo vetem bimet mjekesore por natyren ne pergjithesi.ne kete menyre ne edukojme me mire brezin e ri theksuan mesuesit. Matrealet promovuese kishin nje efekte shume terheqes per te pranishmit pamjet vizuale dhe shkrimi koncize dhe tematik ishte shume i lehte per tu kuptuar nga nxenesit Nga te gjitha takimet grupi i specialisteve te angazhuar nxori si mesime te nxjera qe duhet te punojme me shume me grupin e nxenesve te shkollave me fushata ndergjegjesuese dhe sensibilizuese se njohurite dhe informacioni kapet shume me shpejte dhe nxenesit behen trazmetuese te tije dhe te bashke moshataret dhe familjaret e tyre. Mesim tjeter te nxjere nga kto takime ishte qe ne te ardhmen te munde te organizojme projekte vetem me kete targete grupe.gjithashtu materialet e publikuara nga shoqatat tona dhe nga shoqatat e tjera me fokus bimet mjekesore por dhe mjedisin ne pergjithesi duhet te shperndahen edhe neper shkolla pasi ato perdoren si mjete didaktike sensibilizuese per nxenesit. Nga takimet u sugjerua qe per bimet mjekesore te behet nje program me i gjere sensibilizues gjate dites se veres eshte festa tradicionale e luleve