Ngjarje të pritëshme

No events found

PP7: Publikime, Promovime dhe Sinergji

Shkruar nga SENiOR-A on .

Qëllimi: Promovon shpërndarjen sa më të mirë të mesazheve, mjeteve dhe aktiviteteve të Programit nëpërmjet kanaleve të komunikimit

Programi SENiOR-A do të përpiqet, që nëpërmjet aktiviteteve të shumta, të përfshijë pjesën më të madhe të OSHC-ve mjedisore aktive në Shqipëri. Ai do të përdorë gjerësisht mjetet e komunikimit, duke filluar nga ato tradicionale (si gazetat) deri tek më të fundit (rrjetet sociale). Për më tepër, shumë dokumente, aktivitete të cilat do të rezultojnë të suksesshme, kërkojnë reklamim që të sigurojnë dukshmërinë dhe vazhdimësinë e tyre.