Ngjarje të pritëshme

No events found

Takim me komunitetin për përmirësimin e Menaxhimit të liqenit të Ulzës

Shkruar nga SENiOR-A on .

Në kuadër të projektit SENiOR-A, (Mbështetje për Organizatat Mjedisore të Shoqërisë Civile në Shqipëri, me asistencë të REC Albania dhe financim të SIDA-s), Organizata Mjedisore Miqësia Ulëz si pjesë e Rrjetit për Mbrojtjen e Natyrës, në bashkëpunim të ngushtë me INCA, organizoi më 15 Korrik 2013 një takim mbi evidentimin e problemeve të peshkimit në liqenit të Ulzës.

Në takim morën pjesë Shoqata e Peshkatarëve të Liqenit të Ulzës, specialistë të peshkimit në Shqipëri, përfaqësues të OMP (Organizata e Menaxhimit të Peshkimit) Shkodër, përfaqësues të Inspektoratit të Peshkimit Lezhë, përfaqësues shoqërisë civile si dhe përfaqësues të REC Albania.

Gjatë takimi u diskutua mbi problemet e shumta që ndeshet peshkimi në përgjithësi dhe në veçanti në zonën e Liqenit të Ulzës. Nga të pranishmit u evidentuan probleme të shumta si në kuadrin administrativ ashtu edhe në atë të gjuetisë se paligjshme të peshkut në liqenin e Ulzës. Në takim u vu theksi mbi domosdoshmërinë e bashkëpunimit të Shoqatave të Peshkatarëve. OMP Shkodër u zotua se shumë shpejt do të mundësojë dhe ndihmojë që edhe Shoqata e Peshkatarëve të Ulzës të anëtarësohet në Federatën Shqiptare të OPM-ve të ujërave të brendshëm.