Ngjarje të pritëshme

No events found

SENiOR-A Rrjetet e OShC-ve

Shkruar nga SENiOR-A on .

Rr1: Mbrojtja e natyrës

Drejtues i rrjetit

Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri (INCA) - Tiranë


Partnerët

  • Clean and Green Prespë - Korça

  • Forumi Ndërkufitar i Liqenit të Shkodrës - Shkodra

  • Mbrojtja e Natyrës dhe Administrimi i Mjedisit, Adriatik - Vlora

  • Shoqata Miqësia Ulëz - Mat

  • Mbrojtja dhe Zhvillimi Social -Iliria - Tirana

  • Mbrojtja e Mjedisit Kukës - Kukes

  • Shoqata Jugore për Mjedisin - ÇAJUPI - Gjirokstra

 

Rr2: Vigjilenca mjedisore dhe advokacia

Drejtues i rrjetit

Qendra Mjediore për Zhvillim, Edukim dhe Rrjetëzim (EDEN) - Tiranë


Partnerët

 

Rr3: Menaxhimi i shërbimeve mjedisore

Drejtues i rrjetit

Instituti i Kërkimeve Urbane URI - Tiranë


Partnerët

 

Rr4: Informimi dhe ndërgjegjësimi i publikut

Drejtues i rrjetit

Grupimi Ekolëvizja - Tiranë


Partnerët